+48 721 301 242
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

W ramach Poradni Leczenia Uzależnień oferujemy

diagnostykę i konsultacje psychiatryczne, farmakoterapię,

diagnozę i porady oraz psychoterapię dla osób współuzależnionych,

psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych: 

 jako wizyty w ramach ubezpieczenia NFZ (nie jest potrzebne skierowanie)

lub  wizyty prywatne

 

 

 

Naszą ofertę kierujemy do :

 

- uzależnionych od substancji: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków,
- osoby z sądowym nakazem leczenia,
- uzależnionych od hazardu,
- uzależnionych od pornografii, seksu,
- osób żyjących z uzależnionymi w rodzinie, związku,
- osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym

 

 

Dołożymy wszelkich starań aby leczenie było skuteczne.

zobacz informacje dla pacjenta